Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Longmeadow Farm AB
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Longmeadow Farm AB
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseordförande
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Acarix AB
Emittentens LEI-kod
549300KP2XS4513DEI67
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
BTU (betald tecknad unit) BTU Teckning 80 000 Antal 0,60 SEK 2023-10-20 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
BTU Teckning 2023-10-20 Utanför handelsplats 80 000 (Antal) 0,60 SEK
<< Tillbaka