Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Madja Invest AB
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Anders Martinsson
Befattning för person i ledande ställning
Annan ledande befattningshavare
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Seafire AB (publ)
Emittentens LEI-kod
549300KDKLUNU37BMM70
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Seafire AB SE0009779796 Förvärv 5 000 Antal 6,50 SEK 2023-10-31 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aktie Seafire AB SE0009779796 Förvärv 5 000 Antal 6,60 SEK 2023-10-31 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Seafire AB SE0009779796 Förvärv 2023-10-31 NASDAQ STOCKHOLM AB 10 000 (Antal) 6,55 SEK
<< Tillbaka