Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Reldab AB
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Joakim Adler
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseordförande
Ekonomichef/finanschef/finansdirektör
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Aerowash AB (Publ)
Emittentens LEI-kod
2549007OMS3MNL0LIP65
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Konvertibel Aerowash B SE0009346299 Teckning 2 110 900 Belopp 0,00 SEK 2023-10-30 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Aerowash B SE0009346299 Teckning 2023-10-30 Utanför handelsplats 2 110 900 (Belopp) 0,00 SEK
<< Tillbaka