Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Mikael Thorén
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Mikael Thorén
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Acarix AB
Emittentens LEI-kod
549300KP2XS4513DEI67
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
BTU (betald tecknad unit) Acarix AB BTU SE0019176272 Teckning 163 Antal 0,60 SEK 2023-10-23 FIRST NORTH SWEDEN
Teckningsoption Acarix TO3 SE0020996825 Förvärv 41 692 Antal 0,0385 SEK 2023-11-15 FIRST NORTH SWEDEN
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Acarix AB BTU SE0019176272 Teckning 2023-10-23 FIRST NORTH SWEDEN 163 (Antal) 0,60 SEK
Acarix TO3 SE0020996825 Förvärv 2023-11-15 FIRST NORTH SWEDEN 41 692 (Antal) 0,0385 SEK
<< Tillbaka