Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Karl Kristian Bergman Jensen
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Karl Kristian Bergman Jensen
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Vaccinium Holding ApS
Emittentens LEI-kod
213800V7DHM7EQ2JJ438
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie New Nordic Healthbrands AB SE0001838038 Avyttring 2 500 Antal 16,43 SEK 2023-12-06 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aktie New Nordic Healthbrands AB SE0001838038 Avyttring 2 400 Antal 16,43 SEK 2023-12-06 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
New Nordic Healthbrands AB SE0001838038 Avyttring 2023-12-06 NASDAQ STOCKHOLM AB 4 900 (Antal) 16,43 SEK
<< Tillbaka