Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Nils Olof Olsson
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Nils Olof Olsson
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Lime Technologies AB (publ)
Emittentens LEI-kod
5493008UUFYDF3ZTHC65
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie LIME SE0011870195 Förvärv 103,16 Antal 290,81 SEK 2023-12-06 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
LIME SE0011870195 Förvärv 2023-12-06 NASDAQ STOCKHOLM AB 103,16 (Antal) 290,81 SEK
<< Tillbaka