Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Thomas Lundstroem
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Thomas Lundstroem
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Nej
Korrigering
Ja
Beskrivning av korrigering
Correct wrong LEI
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Acarix AB
Emittentens LEI-kod
549300KP2XS4513DEI67
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Acarix AB SE0009268717 Avyttring 525 115 Antal 0,20 SEK 2023-12-12 Utanför handelsplats
Aktie Acarix AB SE0009268717 Förvärv 750 000 Antal 0,21 SEK 2023-12-14 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Acarix AB SE0009268717 Avyttring 2023-12-12 Utanför handelsplats 525 115 (Antal) 0,20 SEK
Acarix AB SE0009268717 Förvärv 2023-12-14 Utanför handelsplats 750 000 (Antal) 0,21 SEK
<< Tillbaka