Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Triega AB
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Håkan Blomdahl
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseordförande
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Arbona AB (publ)
Emittentens LEI-kod
549300KM73AP7H7MJH02
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Arbona A SE0003210590 Förvärv 455 185 Antal 2,59 SEK 2023-12-22 NORDIC SME
Aktie Arbona A SE0003210590 Förvärv 71 651 Antal 2,60 SEK 2023-12-27 NORDIC SME
Aktie Arbona A SE0003210590 Förvärv 80 000 Antal 2,62 SEK 2023-12-28 NORDIC SME
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Arbona A SE0003210590 Förvärv 2023-12-22 NORDIC SME 455 185 (Antal) 2,59 SEK
Arbona A SE0003210590 Förvärv 2023-12-27 NORDIC SME 71 651 (Antal) 2,60 SEK
Arbona A SE0003210590 Förvärv 2023-12-28 NORDIC SME 80 000 (Antal) 2,62 SEK
<< Tillbaka