Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Marie Arrestam
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Niklas Bakos
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Adverty AB
Emittentens LEI-kod
894500IE8D5SS15O5R66
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Adverty SE0011724889 Avyttring 330 000 Antal 6,849 SEK 2024-01-10 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Adverty SE0011724889 Avyttring 2024-01-10 Utanför handelsplats 330 000 (Antal) 6,849 SEK
<< Tillbaka