Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Triega AB
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Håkan Blomdahl
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseordförande
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Arbona AB (publ)
Emittentens LEI-kod
549300KM73AP7H7MJH02
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Arbona A SE0003210590 Förvärv 121 410 Antal 2,57 SEK 2024-01-18 NORDIC SME
Aktie Arbona A SE0003210590 Förvärv 30 400 Antal 2,58 SEK 2024-01-19 NORDIC SME
Aktie Arbona A SE0003210590 Förvärv 265 267 Antal 2,66 SEK 2024-01-22 NORDIC SME
Aktie Arbona A SE0003210590 Förvärv 177 480 Antal 2,66 SEK 2024-01-23 NORDIC SME
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Arbona A SE0003210590 Förvärv 2024-01-18 NORDIC SME 121 410 (Antal) 2,57 SEK
Arbona A SE0003210590 Förvärv 2024-01-19 NORDIC SME 30 400 (Antal) 2,58 SEK
Arbona A SE0003210590 Förvärv 2024-01-22 NORDIC SME 265 267 (Antal) 2,66 SEK
Arbona A SE0003210590 Förvärv 2024-01-23 NORDIC SME 177 480 (Antal) 2,66 SEK
<< Tillbaka