Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Peter Norrelund
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Peter Norrelund
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Viaplay Group AB (publ)
Emittentens LEI-kod
5493006E0IJD0DHJSR89
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Viaplay Group AB ser. B SE0012324226 Förvärv 1 500 000 Antal 0,92 SEK 2024-02-22 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Viaplay Group AB ser. B SE0012324226 Förvärv 2024-02-22 NASDAQ STOCKHOLM AB 1 500 000 (Antal) 0,92 SEK
<< Tillbaka