Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Mattias Bromander
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Mattias Bromander
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Bulten AB
Emittentens LEI-kod
549300HUR75YN61F4108
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Bulten AB SE0003849223 Förvärv 1 390 Antal 73,70 SEK 2024-02-22 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Bulten AB SE0003849223 Förvärv 2024-02-22 NASDAQ STOCKHOLM AB 1 390 (Antal) 73,70 SEK
<< Tillbaka