Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Forest Peak AB
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Johan Berggren
Befattning för person i ledande ställning
Annan ledande befattningshavare
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Metacon AB (publ)
Emittentens LEI-kod
549300SDRD0FYQWN2531
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
BTU (betald tecknad unit) META BTU SE0021513413 Teckning 172 414 Antal 1,74 SEK 2024-02-19 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
META BTU SE0021513413 Teckning 2024-02-19 Utanför handelsplats 172 414 (Antal) 1,74 SEK
<< Tillbaka