Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Martin Roos
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Martin Roos
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseordförande
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Seamless Distribution Systems AB
Emittentens LEI-kod
549300WTKDTN285YJC32
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Seamless Distribution Systems AB SE0009994445 Förvärv 1 300 Antal 7,36 SEK 2024-02-22 NORDIC GROWTH MARKET
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Seamless Distribution Systems AB SE0009994445 Förvärv 2024-02-22 NORDIC GROWTH MARKET 1 300 (Antal) 7,36 SEK
<< Tillbaka