Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Pjotor Aktiebolag
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Petter Stillström
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
BE Group AB (publ)
Emittentens LEI-kod
549300O897ZC5H7CY412
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie BE Group AB SE0008321921 Förvärv 10 000 Antal 50,52 SEK 2024-02-21 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
BE Group AB SE0008321921 Förvärv 2024-02-21 NASDAQ STOCKHOLM AB 10 000 (Antal) 50,52 SEK
<< Tillbaka