Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Wood River Capital LLC
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Brett Watson
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Hexagon AB
Emittentens LEI-kod
549300WJFW6ILNI4TA80
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Hexagon AB ser. B SE0015961909 Lån återgång ökning 370 370 Antal 0,00 USD 2024-02-20 Utanför handelsplats
Övriga derivatkontrakt Forward Derivative Contract Lösen minskning 370 370 Antal 0,00 USD 2024-02-20 Utanför handelsplats
Aktie Hexagon AB ser. B SE0015961909 Inlösen egenutfärdat instrument 185 185 Antal 13,1348 USD 2024-02-20 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Hexagon AB ser. B SE0015961909 Lån återgång ökning 2024-02-20 Utanför handelsplats 370 370 (Antal) 0,00 USD
Forward Derivative Contract Lösen minskning 2024-02-20 Utanför handelsplats 370 370 (Antal) 0,00 USD
Hexagon AB ser. B SE0015961909 Inlösen egenutfärdat instrument 2024-02-20 Utanför handelsplats 185 185 (Antal) 13,1348 USD
<< Tillbaka