Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Avarius AS
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Kristian Lundkvist
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Arcario AB
Emittentens LEI-kod
549300O9UB56DF0JPH61
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Arcario AB SE0007614722 Teckning 461 538 462 Antal 0,012 SEK 2024-02-20 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Arcario AB SE0007614722 Teckning 2024-02-20 Utanför handelsplats 461 538 462 (Antal) 0,012 SEK
<< Tillbaka