Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Sebastian Östberg
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Sebastian Östberg
Befattning för person i ledande ställning
Ekonomichef/finanschef/finansdirektör
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Arbona AB (publ)
Emittentens LEI-kod
549300KM73AP7H7MJH02
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Arbona A SE0003210590 Förvärv 317 Antal 2,84 SEK 2024-02-29 NORDIC SME
Aktie Arbona A SE0003210590 Förvärv 4 953 Antal 2,90 SEK 2024-02-29 NORDIC SME
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Arbona A SE0003210590 Förvärv 2024-02-29 NORDIC SME 5 270 (Antal) 2,89639089 SEK
<< Tillbaka