Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
AxMedia AB
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Thomas Ekman
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseordförande
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Dustin Group AB
Emittentens LEI-kod
549300C3IRYAOWOT0783
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Dustin Group AB SE0006625471 Förvärv 814 444 Antal 13,00 SEK 2024-04-10 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aktie Dustin Group AB SE0006625471 Förvärv 650 985 Antal 13,1633 SEK 2024-04-11 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aktie Dustin Group AB SE0006625471 Förvärv 148 523 Antal 13,1527 SEK 2024-04-11 CBOE EUROPE - DXE ORDER BOOKS (NL)
Aktie Dustin Group AB SE0006625471 Förvärv 77 046 Antal 13,1748 SEK 2024-04-11 AQUIS EXCHANGE EUROPE AUCTION ON DEMAND (AOD)
Aktie Dustin Group AB SE0006625471 Förvärv 71 965 Antal 13,1846 SEK 2024-04-11 CBOE EUROPE - DXE PERIODIC (NL)
Aktie Dustin Group AB SE0006625471 Förvärv 11 416 Antal 13,1858 SEK 2024-04-11 GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE - SYSTEMATIC INTERNALISER
Aktie Dustin Group AB SE0006625471 Förvärv 11 004 Antal 13,1854 SEK 2024-04-11 AQUIS EXCHANGE EUROPE
Aktie Dustin Group AB SE0006625471 Förvärv 7 029 Antal 13,19 SEK 2024-04-11 POSIT AUCTION
Aktie Dustin Group AB SE0006625471 Förvärv 3 450 Antal 13,19 SEK 2024-04-11 HRTEU LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER
Aktie Dustin Group AB SE0006625471 Förvärv 2 169 Antal 13,1709 SEK 2024-04-11 TURQUOISE EUROPE
Aktie Dustin Group AB SE0006625471 Förvärv 1 664 959 Antal 13,2394 SEK 2024-04-12 CBOE EUROPE - DXE PERIODIC (NL)
Aktie Dustin Group AB SE0006625471 Förvärv 935 703 Antal 13,2583 SEK 2024-04-12 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aktie Dustin Group AB SE0006625471 Förvärv 119 273 Antal 13,2664 SEK 2024-04-12 CBOE EUROPE - DXE DARK ORDER BOOK (NL)
Aktie Dustin Group AB SE0006625471 Förvärv 55 586 Antal 13,2358 SEK 2024-04-12 SIGMA X EUROPE AUCTION BOOK
Aktie Dustin Group AB SE0006625471 Förvärv 23 255 Antal 13,2246 SEK 2024-04-12 AQUIS EXCHANGE EUROPE AUCTION ON DEMAND (AOD)
Aktie Dustin Group AB SE0006625471 Förvärv 2 074 Antal 13,2399 SEK 2024-04-12 AQUIS EXCHANGE EUROPE
Aktie Dustin Group AB SE0006625471 Förvärv 609 171 Antal 13,187 SEK 2024-04-15 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aktie Dustin Group AB SE0006625471 Förvärv 305 932 Antal 13,2012 SEK 2024-04-15 CBOE EUROPE - DXE PERIODIC (NL)
Aktie Dustin Group AB SE0006625471 Förvärv 145 888 Antal 13,2094 SEK 2024-04-15 SIGMA X EUROPE AUCTION BOOK
Aktie Dustin Group AB SE0006625471 Förvärv 110 677 Antal 13,2211 SEK 2024-04-15 AQUIS EXCHANGE EUROPE AUCTION ON DEMAND (AOD)
Aktie Dustin Group AB SE0006625471 Förvärv 59 354 Antal 13,1986 SEK 2024-04-15 CBOE EUROPE - DXE ORDER BOOKS (NL)
Aktie Dustin Group AB SE0006625471 Förvärv 97 Antal 13,1795 SEK 2024-04-15 AQUIS EXCHANGE EUROPE
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Dustin Group AB SE0006625471 Förvärv 2024-04-10 NASDAQ STOCKHOLM AB 814 444 (Antal) 13,00 SEK
Dustin Group AB SE0006625471 Förvärv 2024-04-11 NASDAQ STOCKHOLM AB 650 985 (Antal) 13,1633 SEK
Dustin Group AB SE0006625471 Förvärv 2024-04-11 CBOE EUROPE - DXE ORDER BOOKS (NL) 148 523 (Antal) 13,1527 SEK
Dustin Group AB SE0006625471 Förvärv 2024-04-11 AQUIS EXCHANGE EUROPE AUCTION ON DEMAND (AOD) 77 046 (Antal) 13,1748 SEK
Dustin Group AB SE0006625471 Förvärv 2024-04-11 CBOE EUROPE - DXE PERIODIC (NL) 71 965 (Antal) 13,1846 SEK
Dustin Group AB SE0006625471 Förvärv 2024-04-11 GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE - SYSTEMATIC INTERNALISER 11 416 (Antal) 13,1858 SEK
Dustin Group AB SE0006625471 Förvärv 2024-04-11 AQUIS EXCHANGE EUROPE 11 004 (Antal) 13,1854 SEK
Dustin Group AB SE0006625471 Förvärv 2024-04-11 POSIT AUCTION 7 029 (Antal) 13,19 SEK
Dustin Group AB SE0006625471 Förvärv 2024-04-11 HRTEU LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER 3 450 (Antal) 13,19 SEK
Dustin Group AB SE0006625471 Förvärv 2024-04-11 TURQUOISE EUROPE 2 169 (Antal) 13,1709 SEK
Dustin Group AB SE0006625471 Förvärv 2024-04-12 CBOE EUROPE - DXE PERIODIC (NL) 1 664 959 (Antal) 13,2394 SEK
Dustin Group AB SE0006625471 Förvärv 2024-04-12 NASDAQ STOCKHOLM AB 935 703 (Antal) 13,2583 SEK
Dustin Group AB SE0006625471 Förvärv 2024-04-12 CBOE EUROPE - DXE DARK ORDER BOOK (NL) 119 273 (Antal) 13,2664 SEK
Dustin Group AB SE0006625471 Förvärv 2024-04-12 SIGMA X EUROPE AUCTION BOOK 55 586 (Antal) 13,2358 SEK
Dustin Group AB SE0006625471 Förvärv 2024-04-12 AQUIS EXCHANGE EUROPE AUCTION ON DEMAND (AOD) 23 255 (Antal) 13,2246 SEK
Dustin Group AB SE0006625471 Förvärv 2024-04-12 AQUIS EXCHANGE EUROPE 2 074 (Antal) 13,2399 SEK
Dustin Group AB SE0006625471 Förvärv 2024-04-15 NASDAQ STOCKHOLM AB 609 171 (Antal) 13,187 SEK
Dustin Group AB SE0006625471 Förvärv 2024-04-15 CBOE EUROPE - DXE PERIODIC (NL) 305 932 (Antal) 13,2012 SEK
Dustin Group AB SE0006625471 Förvärv 2024-04-15 SIGMA X EUROPE AUCTION BOOK 145 888 (Antal) 13,2094 SEK
Dustin Group AB SE0006625471 Förvärv 2024-04-15 AQUIS EXCHANGE EUROPE AUCTION ON DEMAND (AOD) 110 677 (Antal) 13,2211 SEK
Dustin Group AB SE0006625471 Förvärv 2024-04-15 CBOE EUROPE - DXE ORDER BOOKS (NL) 59 354 (Antal) 13,1986 SEK
Dustin Group AB SE0006625471 Förvärv 2024-04-15 AQUIS EXCHANGE EUROPE 97 (Antal) 13,1795 SEK
<< Tillbaka