Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Grupo Lusiaves SGPS SA
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Paulo Gaspar
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Scandi Standard AB (publ)
Emittentens LEI-kod
5493006VHH78UQJVF844
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Scandi Standard AB SE0005999760 Förvärv 1 000 Antal 72,00 SEK 2024-04-15 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Scandi Standard AB SE0005999760 Förvärv 2024-04-15 NASDAQ STOCKHOLM AB 1 000 (Antal) 72,00 SEK
<< Tillbaka