Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Edward Bowie
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Edward Bowie
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
BEOWULF MINING PLC
Emittentens LEI-kod
213800MV3XGAOASPT433
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Ordinary shares GB0033163287 Förvärv 11 475 409 Antal 0,61 GBP 2024-04-15 LONDON STOCK EXCHANGE - AIM MTF
Option Employee Share Options GB0033163287 Utfärdande av instrument 50 000 000 Antal 0,75 GBP 2024-04-18 LONDON STOCK EXCHANGE - AIM MTF
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Ordinary shares GB0033163287 Förvärv 2024-04-15 LONDON STOCK EXCHANGE - AIM MTF 11 475 409 (Antal) 0,61 GBP
Employee Share Options GB0033163287 Utfärdande av instrument 2024-04-18 LONDON STOCK EXCHANGE - AIM MTF 50 000 000 (Antal) 0,75 GBP
<< Tillbaka