Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Stefan Norin
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Stefan Norin
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Oncopeptides AB
Emittentens LEI-kod
549300J9WWQ5CBYQ1M77
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
BTA (betald tecknad aktie) Oncopeptides AB BTA SE0021924370 Teckning 2 664 Antal 2,60 SEK 2024-05-03 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Oncopeptides AB BTA SE0021924370 Teckning 2024-05-03 NASDAQ STOCKHOLM AB 2 664 (Antal) 2,60 SEK
<< Tillbaka