Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Sofia Heigis
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Sofia Heigis
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Ny rapportering
Nej
Korrigering
Ja
Beskrivning av korrigering
Ändrat karaktär från förvärv till teckning
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Oncopeptides AB
Emittentens LEI-kod
549300J9WWQ5CBYQ1M77
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
BTA (betald tecknad aktie) Oncopeptides AB BTA SE0021924370 Teckning 66 804 Antal 2,60 SEK 2024-05-03 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Oncopeptides AB BTA SE0021924370 Teckning 2024-05-03 NASDAQ STOCKHOLM AB 66 804 (Antal) 2,60 SEK
<< Tillbaka