Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Stefan Norin
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Stefan Norin
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Nej
Korrigering
Ja
Beskrivning av korrigering
Korrigering av stavfel (Namn på emittent)
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Oncopeptides AB
Emittentens LEI-kod
549300J9WWQ5CBYQ1M77
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Oncopeptides AB Allocation SE0009414576 Förvärv 5 000 Antal 2,60 SEK 2024-05-07 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Oncopeptides AB Allocation SE0009414576 Förvärv 2024-05-07 NASDAQ STOCKHOLM AB 5 000 (Antal) 2,60 SEK
<< Tillbaka