Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Robert Hellgren
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Robert Hellgren
Befattning för person i ledande ställning
Arbetstagarrepresentant i styrelsen eller arbetstagarsuppleant
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
SAAB Aktiebolag
Emittentens LEI-kod
549300ZHO4JCQQI13M69
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Saab AB serie B SE0021921269 Förvärv 18,0264 Antal 238,5386 SEK 2024-05-16 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Saab AB serie B SE0021921269 Förvärv 2024-05-16 NASDAQ STOCKHOLM AB 18,0264 (Antal) 238,5386 SEK
<< Tillbaka