Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Johan Christian Johansson Gebauer
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Johan Christian Johansson Gebauer
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Ratos AB
Emittentens LEI-kod
2138008KECUUB9VR4798
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Konvertibel KV 7 B SE0021922713 Teckning 7 295 750 Belopp 0,00 SEK 2024-05-17 Utanför handelsplats
Teckningsoption TO 8 B SE0021922721 Förvärv 125 000 Antal 9,53 SEK 2024-05-17 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
KV 7 B SE0021922713 Teckning 2024-05-17 Utanför handelsplats 7 295 750 (Belopp) 0,00 SEK
TO 8 B SE0021922721 Förvärv 2024-05-17 Utanför handelsplats 125 000 (Antal) 9,53 SEK
<< Tillbaka