Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Hans Gustaf Jacobsson
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Hans Gustaf Jacobsson
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseordförande
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Gosol Energy AB
Emittentens LEI-kod
894500GSHQ8WE0EXSC64
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Gosol Energy Group AB SE0020845071 Förvärv 152 166 Antal 1,29 SEK 2024-05-21 SPOTLIGHT STOCK MARKET
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Gosol Energy Group AB SE0020845071 Förvärv 2024-05-21 SPOTLIGHT STOCK MARKET 152 166 (Antal) 1,29 SEK
<< Tillbaka