Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Lars Jonas Ågrup
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Lars Jonas Ågrup
Befattning för person i ledande ställning
Ekonomichef/finanschef/finansdirektör
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Ratos AB
Emittentens LEI-kod
2138008KECUUB9VR4798
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Konvertibel KV 7 B SE0021922713 Tilldelning 4 169 000 Belopp 0,00 SEK 2024-05-17 Utanför handelsplats
Teckningsoption TO 8 B SE0021922721 Tilldelning 100 000 Antal 9,53 SEK 2024-05-17 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
KV 7 B SE0021922713 Tilldelning 2024-05-17 Utanför handelsplats 4 169 000 (Belopp) 0,00 SEK
TO 8 B SE0021922721 Tilldelning 2024-05-17 Utanför handelsplats 100 000 (Antal) 9,53 SEK
<< Tillbaka