Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Martin Zetterström
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Martin Zetterström
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Arbona AB (publ)
Emittentens LEI-kod
549300KM73AP7H7MJH02
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Teckningsoption Arbona TO 2024/2028 Förvärv 350 000 Antal 0,54 SEK 2024-05-21 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Arbona TO 2024/2028 Förvärv 2024-05-21 Utanför handelsplats 350 000 (Antal) 0,54 SEK
<< Tillbaka