Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Anna Cedgård Hedström
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Anna Cedgård Hedström
Befattning för person i ledande ställning
Ekonomichef/finanschef/finansdirektör
Ny rapportering
Nej
Korrigering
Ja
Beskrivning av korrigering
Ändrat ISIN-kod
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
CombinedX AB (publ)
Emittentens LEI-kod
549300KM3YV5U2R3L578
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Teckningsoption CombinedX TO 2024/2027 SE0022244034 Förvärv 6 000 Antal 5,04 SEK 2024-06-10 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
CombinedX TO 2024/2027 SE0022244034 Förvärv 2024-06-10 Utanför handelsplats 6 000 (Antal) 5,04 SEK
<< Tillbaka