Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Therese Tegner
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Therese Tegner
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Nej
Korrigering
Ja
Beskrivning av korrigering
korrigerar finansiellt instrument
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Skanska AB
Emittentens LEI-kod
549300UINV5RINHGMG07
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Skanska AB ser. B SE0000113250 Förvärv 416 Antal 185,70 SEK 2024-06-11 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Skanska AB ser. B SE0000113250 Förvärv 2024-06-11 Utanför handelsplats 416 (Antal) 185,70 SEK
<< Tillbaka