Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Fullriggaren Konsult Aktiebolag
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Thomas Pålsson
Befattning för person i ledande ställning
Ekonomichef/finanschef/finansdirektör
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
CirChem AB
Emittentens LEI-kod
549300HCWF0R7F0YNY62
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie CirChem AB SE0015193529 Förvärv 10 000 Antal 3,18 SEK 2024-06-13 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
CirChem AB SE0015193529 Förvärv 2024-06-13 NASDAQ STOCKHOLM AB 10 000 (Antal) 3,18 SEK
<< Tillbaka