Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Camurus Development AB
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Fredrik Tiberg
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Camurus AB
Emittentens LEI-kod
5493003S6Z6VI7WYFQ06
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Teckningsoption Camurus AB Subscription warrant 2021/2024 Avyttring 1 000 Antal 0,00 SEK 2024-06-13 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Camurus AB Subscription warrant 2021/2024 Avyttring 2024-06-13 Utanför handelsplats 1 000 (Antal) 0,00 SEK
<< Tillbaka