Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Robert Tönhardt
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Robert Tönhardt
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Prevas AB
Emittentens LEI-kod
5493007FF9DNP5DUJQ78
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Prevas AB ser. B SE0000356008 Avyttring 7 Antal 140,00 SEK 2024-05-31 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aktie Prevas AB ser. B SE0000356008 Avyttring 532 Antal 141,10 SEK 2024-06-03 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aktie Prevas AB ser. B SE0000356008 Avyttring 28 Antal 137,40 SEK 2024-06-05 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aktie Prevas AB ser. B SE0000356008 Avyttring 14 Antal 136,30 SEK 2024-06-12 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Prevas AB ser. B SE0000356008 Avyttring 2024-05-31 NASDAQ STOCKHOLM AB 7 (Antal) 140,00 SEK
Prevas AB ser. B SE0000356008 Avyttring 2024-06-03 NASDAQ STOCKHOLM AB 532 (Antal) 141,10 SEK
Prevas AB ser. B SE0000356008 Avyttring 2024-06-05 NASDAQ STOCKHOLM AB 28 (Antal) 137,40 SEK
Prevas AB ser. B SE0000356008 Avyttring 2024-06-12 NASDAQ STOCKHOLM AB 14 (Antal) 136,30 SEK
<< Tillbaka