Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Klaus Toft Noergaard
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Klaus Toft Nørgaard
Befattning för person i ledande ställning
Annan ledande befattningshavare
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Cheffelo AB
Emittentens LEI-kod
529900HKIZBVX08VLG76
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Cheffelo AB SE0015556873 Avyttring 4 905 Antal 25,2127 SEK 2024-06-11 FIRST NORTH SWEDEN - SME GROWTH MARKET
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Cheffelo AB SE0015556873 Avyttring 2024-06-11 FIRST NORTH SWEDEN - SME GROWTH MARKET 4 905 (Antal) 25,2127 SEK
<< Tillbaka