Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Virpi Holmqvist
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Virpi Holmqvist
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Attendo AB (publ)
Emittentens LEI-kod
549300KEJDL2FNITUW65
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Attendo AB SE0007666110 Avyttring 6 865 Antal 44,778 SEK 2024-06-12 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Attendo AB SE0007666110 Avyttring 2024-06-12 NASDAQ STOCKHOLM AB 6 865 (Antal) 44,778 SEK
<< Tillbaka