Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Peter Sackey
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Peter Sackey
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Sedana Medical AB (publ)
Emittentens LEI-kod
549300FQ3NJRI56LCX32
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Sedana Medical AB SE0009947534 Avyttring 8 000 Antal 25,70 SEK 2024-06-10 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Sedana Medical AB SE0009947534 Avyttring 2024-06-10 NASDAQ STOCKHOLM AB 8 000 (Antal) 25,70 SEK
<< Tillbaka