Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Andenes Investments S.L
Orsak till anmälan
Närstående
Ja
Person i ledande ställning
Geir Olsen
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Avida Finans AB (publ)
Emittentens LEI-kod
549300O897ZC5H7CY412
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Obligation AVF 002 SE0012729085 Avyttring 15 000 000 Antal 1,00 SEK 2024-06-13 Utanför handelsplats
Obligation Additional Tier 1 Capital Notes SE0022241477 Teckning 15 000 000 Antal 1,00 SEK 2024-06-13 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
AVF 002 SE0012729085 Avyttring 2024-06-13 Utanför handelsplats 15 000 000 (Antal) 1,00 SEK
Additional Tier 1 Capital Notes SE0022241477 Teckning 2024-06-13 Utanför handelsplats 15 000 000 (Antal) 1,00 SEK
<< Tillbaka