Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Tianzhi Zhou
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Tianzhi Zhou
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Fantasma Games AB (publ)
Emittentens LEI-kod
98450071E912A993BO17
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Fantasma Games AB SE0015557053 Förvärv 1 000 Antal 44,44 SEK 2024-06-13 FIRST NORTH SWEDEN
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Fantasma Games AB SE0015557053 Förvärv 2024-06-13 FIRST NORTH SWEDEN 1 000 (Antal) 44,44 SEK
<< Tillbaka