Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Andreas Bäckäng
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Andreas Bäckäng
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Enrad AB
Emittentens LEI-kod
549300B6B3BJVAQLX057
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Enrad AB Avyttring 500 000 Antal 9,00 SEK 2024-06-12 Utanför handelsplats
Teckningsoption Enrad AB Teckning 500 000 Antal 3,15 SEK 2024-06-12 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Enrad AB Avyttring 2024-06-12 Utanför handelsplats 500 000 (Antal) 9,00 SEK
Enrad AB Teckning 2024-06-12 Utanför handelsplats 500 000 (Antal) 3,15 SEK
<< Tillbaka