Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Fredrik Vojbacke
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Fredrik Vojbacke
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Transferator AB (publ)
Emittentens LEI-kod
52990006UHX52097KI68
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Transferator B SE0017911241 Avyttring 22 771 Antal 3,45 SEK 2024-06-10 SPOTLIGHT STOCK MARKET
Aktie Transferator A SE0017911233 Avyttring 14 901 Antal 3,31 SEK 2024-06-10 SPOTLIGHT STOCK MARKET
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Transferator B SE0017911241 Avyttring 2024-06-10 SPOTLIGHT STOCK MARKET 22 771 (Antal) 3,45 SEK
Transferator A SE0017911233 Avyttring 2024-06-10 SPOTLIGHT STOCK MARKET 14 901 (Antal) 3,31 SEK
<< Tillbaka