Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Myles Murray
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Myles Murray
Befattning för person i ledande ställning
Verkställande direktör (VD)
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
PMD Device Solutions Limited
Emittentens LEI-kod
549300O897ZC5H7CY412
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie PMD Device Solutions SE0021513645 Interntransaktion – Avyttring 7 950 987 Antal 10,70 SEK 2024-06-12 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
PMD Device Solutions SE0021513645 Interntransaktion – Avyttring 2024-06-12 Utanför handelsplats 7 950 987 (Antal) 10,70 SEK
<< Tillbaka