Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Magnus Welander
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Magnus Welander
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseordförande
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Embellence Group AB (publ)
Emittentens LEI-kod
549300WEEP3540BGO352
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Teckningsoption Teckningsoption Serie 2024-2028 Förvärv 400 000 Antal 6,96 SEK 2024-06-12 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Teckningsoption Serie 2024-2028 Förvärv 2024-06-12 Utanför handelsplats 400 000 (Antal) 6,96 SEK
<< Tillbaka