Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Esa Mäki
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Esa Mäki
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Nordic Waterproofing Holding AB
Emittentens LEI-kod
5493000T8MZ5GQREJW94
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie NWG SE0014731089 Tilldelning 1 242 Antal 161,80 SEK 2024-06-13 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
NWG SE0014731089 Tilldelning 2024-06-13 Utanför handelsplats 1 242 (Antal) 161,80 SEK
<< Tillbaka