Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Hans Göran Vilhelm Bergengren
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Hans Göran Vilhelm Bergengren
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Lyckegård Group AB
Emittentens LEI-kod
636700XAQNT2VCPAVK24
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Lyckegård Group AB SE0017160575 Teckning 2 224 602 Antal 1,50 SEK 2024-06-13 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Lyckegård Group AB SE0017160575 Teckning 2024-06-13 Utanför handelsplats 2 224 602 (Antal) 1,50 SEK
<< Tillbaka