Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Ann-Marie Inez Hedbeck
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Ann-Marie Inez Hedbeck
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
NCC AKTIEBOLAG
Emittentens LEI-kod
213800WRGLW3CY4MHW53
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie NCC AB ser. B SE0000117970 Avyttring 736 Antal 136,85 SEK 2024-06-11 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aktie NCC AB ser. B SE0000117970 Avyttring 500 Antal 137,00 SEK 2024-06-12 NASDAQ STOCKHOLM AB
Aktie NCC AB ser. B SE0000117970 Förvärv 1 248 Antal 136,8945 SEK 2024-06-13 NASDAQ STOCKHOLM AB - NORDIC@MID
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
NCC AB ser. B SE0000117970 Avyttring 2024-06-11 NASDAQ STOCKHOLM AB 736 (Antal) 136,85 SEK
NCC AB ser. B SE0000117970 Avyttring 2024-06-12 NASDAQ STOCKHOLM AB 500 (Antal) 137,00 SEK
NCC AB ser. B SE0000117970 Förvärv 2024-06-13 NASDAQ STOCKHOLM AB - NORDIC@MID 1 248 (Antal) 136,8945 SEK
<< Tillbaka