Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Lars Lindgren
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Lars Lindgren
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Lumito AB (publ)
Emittentens LEI-kod
549300RQJ5YP5SU5BB17
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Teckningsoption LUMI T05 SE0021148558 Lösen minskning 13 956 Antal 0,00 SEK 2024-06-10 Utanför handelsplats
Aktie LUMITO IA SE0013382322 Lösen ökning 13 956 Antal 0,75 SEK 2024-06-10 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
LUMI T05 SE0021148558 Lösen minskning 2024-06-10 Utanför handelsplats 13 956 (Antal) 0,00 SEK
LUMITO IA SE0013382322 Lösen ökning 2024-06-10 Utanför handelsplats 13 956 (Antal) 0,75 SEK
<< Tillbaka