Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
David Ericsson
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
David Ericsson
Befattning för person i ledande ställning
Annan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Beijer Ref AB (publ)
Emittentens LEI-kod
549300PZZEUVH08H4G75
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Aktie Beijer Ref AB ser. B SE0015949748 Förvärv 1 775 Antal 171,3963 SEK 2024-06-13 GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE - SYSTEMATIC INTERNALISER
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Beijer Ref AB ser. B SE0015949748 Förvärv 2024-06-13 GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE - SYSTEMATIC INTERNALISER 1 775 (Antal) 171,3963 SEK
<< Tillbaka