Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Hans Peter Torsten Ekre
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Hans Peter Torsten Ekre
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseordförande
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
NextCell Pharma AB
Emittentens LEI-kod
549300PBFGB5JYKXGA45
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Teckningsrätt/Uniträtt NextCell Pharma UR 240529 SE0009723125 Förvärv 301 055 Antal 0,02 SEK 2024-06-11 FIRST NORTH SWEDEN
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
NextCell Pharma UR 240529 SE0009723125 Förvärv 2024-06-11 FIRST NORTH SWEDEN 301 055 (Antal) 0,02 SEK
<< Tillbaka