Sök Insynshandel

Anmälningsskyldig
Namn på anmälningsskyldig
Rolf Eric Lundh
Orsak till anmälan
Närstående
Nej
Person i ledande ställning
Rolf Eric Lundh
Befattning för person i ledande ställning
Styrelseledamot
Ny rapportering
Ja
Korrigering
Nej
Beskrivning av korrigering
Uppgifter om emittenten/deltagaren på marknaden för utsläppsrätter/auktionsplattformen/auktionsförrättaren/auktionsövervakaren
Namn på emittent
Attana AB
Emittentens LEI-kod
549300KAI93YCW5ISI45
Transaktionsdetaljer
Typ av finansiellt instrument Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Kopplad till genomförandet av ett aktieoptionsprogram Volym Enhet Pris per enhet Valutakod Transaktionsdatum Plats för transaktionen
Teckningsoption Atana TO1 SE0021150265 Lösen minskning 546 875 Antal 0,00 SEK 2024-06-14 Utanför handelsplats
Aktie ATANA SE0010547273 Lösen ökning 546 875 Antal 0,07 SEK 2024-06-14 Utanför handelsplats
Aggregeringar
Finansiellt instrument ISIN-kod Transaktionens karaktär Transaktionsdatum Plats för transaktionen Volym Viktat snittpris
Atana TO1 SE0021150265 Lösen minskning 2024-06-14 Utanför handelsplats 546 875 (Antal) 0,00 SEK
ATANA SE0010547273 Lösen ökning 2024-06-14 Utanför handelsplats 546 875 (Antal) 0,07 SEK
<< Tillbaka